Medium

NinaTorp

Veien til frihet

Medium

 

Medium er latin, og betyr mellomledd i betydningen formidler.

I spiritualistisk øyemed, innebærer det at jeg som medium har kontakt med våre kjente og kjære som har gått over på den andre siden.

Et medium kan høyne sine energifrekvenser samtidig som de fra den spirituelle verden senker sine frekvenser. Vi møtes derfor et sted midt mellom våre "vanlige" frekvenser.

 

Det finnes ulike måter å kommunisere med den spirituelle verden på;

 

1. Clairvoyance er fransk betyr klarseende. Det kan også oversettes med "den sjette sans" og ESP (Ekstra Sensorisk Persepsjon) Vi ser med det 3. øyet. (Epifysen) Vi kan se subjektivt, dvs. at vi ser bildene inni hodet, eller objektivt, dvs at vi ser utenfor oss selv. Da ser vi spirit like klart som vi ser jordiske mennesker.

 

2. Clairaudiens som betyr klar hørende. Man hører subjektivt eller objektivt det som blir sagt.

 

3. Clairsentience som betyr klar følende. Man tar inn informasjonen via følelsene. Mediet

kan føle spirits personlighet og egenskaper på sin egen kropp.

 

4. Clairalience som betyr klar luktende. Mediet får informasjonen via ulike typer lukter.

 

5. Clairgustance som betyr klar smakende. Spirit bruker mediets smaksløker til å formidle

informasjon uten at mediet putter noe i munnen.

 

6. Claircognizance eller clairknowing. Det betyr at mediet bare vet. Her handler det mye om tillit

 

Det er vanlig at mediet innehar flere av disse kvalitetene.

Så også med meg. Noen ganger er det ene sterkere enn det andre, uten at dette har noe å si for resultatet.

 

Det er mange grunner til at vi ønsker å oppsøke et medium.

Det kan være at vi er tynget av sorg, at vi i den senere tiden har følt et sterkt nærvær uten at vi helt forstår, det kan være at vi har behov for å prate med noen som stod oss nær, eller at vi rett og slett ønsker å vite om det virkelig finnes et liv etter dette.

 

Min oppgave som medium er å gi deg såpass mange bevis slik at du er helt sikker på at du kjenner igjen personen jeg formidler kontakt fra.

 

Jeg har både mediale storseanser og mediale privat-konsultasjoner.

 

MEDIAL STORSEANSE foregår i større eller mindre forsamlinger.

MEDIAL PRIVAT KONSULTASJON foregår en til en.

 

Prinsippet for de begge er det samme, men kontaktene og beskjedene fra den andre siden blir ikke fullt så detaljerte.

 

Det vil alltid være flere som kjenner seg igjen i de beskjedene som blir formidlet. Det er en av de viktigste grunnene til at jeg formidler kontakter på storseanser.

Vi er ikke alene.

Det jeg sliter med, er jeg ikke alene om. Det er mange av oss som sliter med det samme. Derfor er det viktig å ta inn over seg det som blir formidlet på storseanser - om man ikke ønsker en privat konsultasjon.

Copyright @ All Rights Reserved