Klarsyn - Tarot

NinaTorp

Veien til frihet

Klarsyn / Tarot

 

Karsyn eller clairvoyance som det også kalles, er et medium som leser av dine energier. Mediet tuner inn fra solar plexus til solar plexus (mellomgulvet) og på den måten kan en lese av fortid, nåtid og framtid til en annen person.

 

Jeg leser ikke dine tanker, men fanger opp det som er i fokus hos deg akkurat nå.

Utifra det, finner jeg ditt potensiale for veien videre.

Jeg kan også se din framtid. Her er det viktig å presisere at framtiden er aldri statisk. Det jeg ser, er din framtid ut ifra den veien du går på nå.

Dette kan når somhelst endres om du velger det. Om du begynner å tenke annerledes enn du har gjort tidligere, og tar andre valg enn du har gjort tidligere, vil din framtid også endre seg.

Jeg kan se ditt potensiale og gi deg gode råd om veien videre om du ønsker endring. Om du ønsker å følge opp det som blir gitt deg under konsultasjonen, er helt opp til deg.

 

Tarot er oftest en kortstokk med 78 kort som brukes til å gi råd og veiledning om livet. Kortene kan se ulike ut, men oftest er det symbolske bilder som tolkes på ulike måter. Det finns mange ulike tarotleker, ulike antall kort og med forskjellige anvendelsesområder.

Personlig bruker jeg som oftest en stokk som består av 36 kort. I tillegg bruker jeg av og til en tarot-stokk som heter Sjelens Speil.

De første henvisningene til tarot ble skrevet ned i slutten av 1300-tallets Europa, dog ikke med dokumentasjon om hvordan de skulle anvendes. Under århundrene som gått har de blitt tilpasset ulike filosofiske tankeganger, men alltid i veiledningsøyemed.

 

Tarot er et hjelpemiddel slik at jeg lettere kan tune inn på din framtid.

Samtidig er det viktig å være seg bevisst at det ikke må være kortene som styrer livet vårt.

En tarot konsultasjon skal være en veiledning og hjelp til å finne ditt potensiale i livet slik at du kan utvikle deg i positiv retning og få større selvinnsikt.

Copyright @ All Rights Reserved